Veřená zakázka

Stavební úpravy "Atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících ve stavebních úpravách "Atria" školy, které bude sloužit jako venkovní učebna, přestávkový prostor a prostor pro společné setkávání. Velká část Atria bude zatravněna a osázena vegetací. Atrium bude vybaveno 13 druhy výukových prvků. Vznikne bezpečný venkovní prostor s 9 výukovými prvky, 1 demonstrační učebnou („amfiteátr“) a 1 venkovním demonstračním jezírkem, a dále krytá průchozí učebna s 3 výukovými prvky, která nahradí stávající krček a spojí obě budovy, vše v bezbariérovém provedení. Součástí zadávacího řízení je dodávka a montáž pouze části výukových prvků, na ostatní výukové prvky nachystá zhotovitel stavby pouze základy, příp. některé nadzemní části. Zbylé prvky, které nejsou pevně spjaty se zemí, budou dodány zvlášť, v rámci jiného zadávacího řízení. Bližší specifikace dodávky a montáže je uvedena ve výkresu D.1.1.34 - SO-3A Výukové prvky A. Zhotovitel dodá výukové prvky v rozsahu výkazu výměr.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    25.06.2021