Veřená zakázka

III/29920 Kuks – Stanovice, rekonstrukce komunikace, I. etapa

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „III/29920 Kuks – Stanovice, rekonstrukce komunikace, I. etapa“.

Rozdělení zakázky podle objednatelů (nejedná se o části veřejné zakázky ve smyslu zákona):

Popis stavby pro zadavatele Královéhradecký kraj:
Investiční záměr řeší rekonstrukci části silnice III/29920 v intravilánu obce Kuks. Začátek předmětného úseku je v uzlovém bodě A032, tedy na křižovatce silnice III/29920 a silnice I/37, a konec úseku je v km 0,431 50 silnice III/29920. V rámci I. etapy (km 0,000 00 – km 0,431 50) budou odstraněny stávající asfaltové kryty a kryty z kamenné žulové dlažby, bude provedena výměna podkladních vrstev v km 0,000 00 – km 0,121,50 a v případě neúnosné zemní pláně bude provedena sanace aktivní zóny a bude položen nový asfaltový kryt. V km 0,121 50 – km 0,431,50 je navrženo odstranění původních konstrukčních vrstev vč. původní kamenné žulové dlažby a provedení pokládky nového podloží vč. nové žluté kamenné žulové dlažby a nových žulových obrub. Odvodnění komunikace v intravilánu je zajištěno podélným a příčným sklonem komunikace pomocí odvodňovacích proužků. Dešťová voda bude svedena do stávající kanalizace. Odvodnění pláně bude provedeno podélnou drenáží DN. Ve staničení km 0,298 00 – km 0,337 50 je navržena nová železobetonová opěrná zeď.

Popis stavby pro zadavatele Obec Kuks:
Projekt řeší propojení mezi komunikací s vyloučeným provozem motorových vozidel v centru obce Kuks s chodníkem a autobusovými zastávkami na silnici I/37. Součástí propojení je přemístění stávající autobusové zastávky, umístění přechodu pro chodce na silnici III/29920 pro budoucí pěší s vazbou na plánované parkoviště pro osobní automobily a koordinací se záměrem obnovy veřejného osvětlení v obci.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    03.05.2021