Veřená zakázka

III/3002 Hořice – náměstí Jiřího z Poděbrad, 2. etapa

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „III/3002 Hořice – náměstí Jiřího z Poděbrad, 2. etapa“.
Jedná se o opravu pozemní komunikace III/3002 v úseku od křižovatky silnic II/300 ve staničení cca 1,1 – 1,35 v intravilánu města Hořice v Podkrkonoší. Celková délka opravovaného úseku je 0,260 km. Stavba se nachází v okrese Jičín, v katastrálním území Hořice v Podkrkonoší.
Oprava pozemní komunikace spočívá v předláždění stávajícího kamenného povrchu komunikace s dodáním nových žulových kostek a se zachováním stávajícího dispozičního uspořádání – šíře jízdního pruhu 3,25 m, tj. celková šíře jízdního pásu 6,5 m – definováno délkou přecházení přechodu pro chodce před st. 286. Podél zpevněné plochy budou nově vyměněny velké kamenné kostky 15/17 za nové kamenné obrubníky OP3 sjednocení obrubníku v rámci náměstí. Stávající dešťové vpusti budou posíleny o nové vpusti v délce úpravy s napojením na stávající jednotnou kanalizaci. V úseku úpravy dojde k doplnění či odstranění svislého dopravního značení vč. doplnění nového vodorovného značení dle TP 65.
Stavba je členěna na následující stavební objekty:
SO 101 – Silnice III/3002
Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni PDPS, zpracované projekční kanceláří TRDesign s.r.o., Truhlářská 264/22, 503 41 Hradec Králové, IČO: 066 47 448, datum zpracování 08/2020, zodpovědný projektant Ing. Tomáš Rak.
Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    03.05.2021