Veřená zakázka

III/12138 Lovčice – Sedlčany

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem zakázky jsou práce, které budou probíhat za úplného uzavření silnice (pokládka ACO). Dojde k částečnému odfrézování-reprofilaci stávajícího živičného krytu v obci a v napojení na navazující komunikace v tl. 5 cm. Znovuzískaný vyfrézovaný asfaltový recyklát zatříděný dle polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) ZAS-T3 bude využit jako R-materiál do asfaltových směsí. Před pokládkou ACL a ACO je požadavek na sanaci podloží komunikace, která spočívá v odebrání podloží komunikace v tl. 35 cm a následně pokládka kameniva po vrstvách s hutněním, vrchní část bude provedena ze stabilizačního materiálu, na který bude položena asfaltová vrstva v tl. 8 cm (rozsah sanací byl určen odborným odhadem - předpokládají se 2 úseky sanace krajů vozovky šíře 1 až 2m délky cca 50 až 100 m. Rozsah bude určen při zahájení prací a pochůzce na účasti zhotovitele, zástupce KSUS a případně TDS). Následně bude provedeno očištění vozovky metením strojně, provedení spojovacího postřiku do 0,5 kg/m2 před provedením vyrovnávky ACL 16+ a provedení spojovacího postřiku před pokládkou nové obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 5 cm. Pokládka vyrovnávky ACL 16 + a nové obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 5 cm bude prováděná v celé šíři, za plné uzavírky, a proto nebude prováděno proříznutí a zalití středové spáry. Bude provedeno pouze proříznutí příčných spár v napojení na silnice a místní komunikace. Dále bude provedeno zřízení nezpevněné krajnice z recyklovaného asfaltového materiálu v tl. 100 mm (fr. 0-22) a VDZ – vodící proužky v šíři 12,5 cm v základní barvě. Do 1 měsíce od konečné úpravy dojde k nástřiku VDZ z profil. zvučícího plastu.
Oprava bude prováděná na úplnou uzavírku (dle projednání bude rozhodnuto, zda bude DIO po etapách či vcelku), zhotovitel projedná DIO včetně realizace a zajištění ohlášení stavby na příslušném odboru dopravy města Sedlčany a Policie ČR Příbram.
Recyklát bude prodán zhotoviteli.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    29.05.2024