Veřená zakázka

III/11553 Pičín, rekonstrukce opěrné zdi - PD

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Předmětem výše uvedené veřejné zakázky je: Stávající opěrná zeď podpírající silnici III/11553 je ve velmi špatném až havarijním technickém stavu (viz. foto). Zeď přibližně 60 metrů délky a 2 metry výšky (nad terénem) se nachází v intavilánu obce Pičín. Vzhledem k nutné hloubce založení opěrné zdi bude nutný značný zásah do komunikace III/11553, proto bude součástí projekčního řešení i tato její nezbytná část.
Podle paty opěrné zdi mimo komunikaci protéká vodoteč, která je od konce úseku v km 10,600 napájena obecní dešťovou kanalizací. Až po propustek cca v km 10,580 je vodoteč tedy pravděpodobně ve správě obce Pičín. Propustkem v km 10,580 se kolmo pod komunikací do vodoteče připojuje zřejmě přepadem z rybníka Příkop Kotenčický potok ve správě Povodí Vltavy s.p. Tito správci musí být projektantem osloveni, aby specifikovali technické požadavky, vyplývající u jejich souvisejících projektových dokumentací na úpravu vodoteče (včetně nezbytné ochrany opěrné zdi).
Projektová dokumentace je předpokládána v rozsahu DÚR/DSP/PDPS, včetně DIO dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, vyhlášky č. 146/2008 Sb. o projektové dokumentaci dopravních staveb, s vyhotovením průzkumu inženýrských sítí, projekčním zpracováním případných přeložek těchto sítí (vč. smlouvy se správcem), zajištěním územního rozhodnutí a stavebního povolení a výkon autorského dozoru (AD), při dodržení platných ČSN, TKP a TP.
Součástí bude též projednání návrhu dopravního značení včetně projednání s dopravním inženýrem PČR (zajištění souhlasného stanoviska, případně i stanoviska pro vydání Stanovení DZ), vyhotovení rozpočtu v cenách ÚRS vč. nákladů na opravu objízdných tras.
Projektová dokumentace bude vyhotovena dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, účinné od 01.08.2022:
Bližší údaje a požadavky jsou uvedeny v přiložené technické specifikaci.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    07.02.2023