Veřená zakázka

III/1051 Psáry, homogenizace

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Jedná se o komunikaci III. třídy v průtahu obcí Psáry. V předmětném úseku silnice obec Psáry bude ukládat vodovod. V rámci výstavby vodovodu obec Psáry počítá s obnovou povrchu v dotčeném úseku a to v ½ šíři komunikace (soutěžené jako samostatná akce obce). KSÚS Kladno v rámci programu „homogenizace“ zajistí opravu živičného povrchu silnice III/1051 ve zbývající části, převážně ½ vozovky předmětného úseku komunikace. Realizace opravy se předpokládá na základě „Smlouvy o společném zadání veřejné zakázky“ s obcí, kdy na základě společného VŘ bude vybrán společný zhotovitel jak pro opravu povrchu silnice, který bude financován KSÚS SK, tak i pro Rekonstrukci ulice Kutná, kterou hradí Obec Psáry.
Jednotlivé části výstavby - obnova povrchu v ½ šíři komunikace po výstavbě vodovodu (samostatná akce obce), oprava živičného povrchu silnice ve zbývající části ½ vozovky a Rekonstrukce ulice Kutná, budou soutěžené na základě smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů a musí být vzájemně koordinovány.
Oprava bude realizována dle schváleného DIO, jehož projednání a realizace je součástí zakázky. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    19.07.2021