Veřená zakázka

III/00311 Čestlice, oprava mostu ev.č. 00311-1 III

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Provedení údržby a drobných oprav na mostě ev.č 00311-1 (SO 201) a provedení souvislé údržby silnice č. III/00311 v délce 1,172 km (SO 101).
SO 101: Souvislá údržba silnice č.III/00311 v úseku od křižovatky ulic Lipová a Říčanská v obci Čestlice až po MÚK Čestlice a to včetně obnovy vodorovného dopravního značení. Začátek úseku km 1,575 a konec úseku km 2,747 silnice III/00311. Směrové vedení silnice, výškové řešení i uspořádání komunikace zůstává zachováno stávající. Stavba je rozdělena na 7 úseků podle technologie obnovy vozovky. Jedná se o tři typy vozovek:
- Úseky 2, 6 a 7 - navržena konstrukce vozovky typu A. Jedná se o kompletní obnovu krytových vrstev a sanaci podkladní asfaltové vrstvy v 25% plochy.
- Úseky 1, 3 a 5 - navržena konstrukce vozovky typu B. Jedná se o kompletní obnovu obrusné vrstvy vozovky.
Úsek 4 - navržena konstrukce vozovky typu C. Jedná se o kompletní obnovu obrusné vrstvy a lokální sanaci ložní asfaltové vrstvy.
SO 201:
- Oprava PKO zábradlí, svodidel a ocelových částí NK.
- Sanace a oprava ložisek.
- Údržba a oprava odvodňovačů, odvodňovacích trubiček a svodů.
- Vyčištění skluzů, vývařišť, jímek, opevnění svahů, přístupových schodišť.
- Vyčištění a oprava chodníků a navazující dlažby chodníku, sanace říms a obnovení ochranných nátěrů.
- Opravy v oblasti MZ, údržba MZ (římsy, výměna gumy apod.).
- Oprava porušených koncových částí spřahující desky v oblasti kotvení MZ, pod chodníkem a římsovou částí, následné doplnění výztuže a dobetonování
- Výměna obrusné vrstvy na mostě a v předpolí mostu včetně těsnících zálivek a tmelů, oprava odvodnění

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    28.07.2021