Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

II/385 Čebín obchvat

Číslo ve věstníku:
Z2021-005710
Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je novostavba silnice II/385 jihozápadně od obce Čebín. Délka stavby je cca 3,9 km. Stavba je v celé délce situována v extravilánu. Stavba obchvatu je navržena z důvodu nevyhovujícího technického stavu vozovky a vysokých intenzit dopravy v obci a má za cíl odvést tranzitní dopravu mimo zastavěné území Čebína. Po jejím dokončení se očekává zlepšení plynulosti a bezpečnosti dopravy. V rámci stavby dojde k realizaci přeložky silnice II/385, nové okružní křižovatky, 4 mostních objektů, 2 objektů protihlukových stěn a vyvolaných přeložek inženýrských sítí (vodovody, plyn, elektro a sdělovací kabely, kanalizace, meliorací) a vodotečí, dále dojde k demolici bažantnice, k úpravě a budování sjezdů, místních komunikací, polních cest, úpravě odvodnění, rekultivaci a vegetačním úpravám. Dále je součástí projektu úprava objízdných tras a osazení trvalého dopravního značení a DIO.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 15.02.2021

Lhůta pro podání nabídek do: 15.03.2021 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.