Veřená zakázka

II/361 JEVIŠOVICE, MOST 361-008

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem zakázky je rekonstrukce mostu ev.č. 361 - 008, na sil. II/361 v km 14,890 v intravilánu města Jevišovice. Rekonstrukce zahrnuje sanaci stávající spodní stavby a nosné konstrukce, provedení nových mostních křídel s kamenným obkladem, mikropilotáže, rozšiřující železobetonové monolitické desky, nové vozovky, římsy a ocelového zábradlí s kamennými sloupky. Součástí stavby bude také provedení výměny povrchu komunikace u mostu v délce 200 m a sanace horninového svahu podél této komunikace.
Předmětem zakázky jsou i související projekční a zeměměřičské práce.
Předmět zakázky je blíže specifikován v projektové dokumentaci, soupisech prací a návrhu textu smlouvy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    12.07.2022