Veřená zakázka

Bezbariérové úpravy interiéru objektu sady 5. května 42 (KCVJŠ Plzeň)

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou následující bezbariérové úpravy: úprava vstupu do objektu, implementace výtahové šachty pro vertikální komunikaci, dispoziční úpravy sociálního zázemí tak, aby odpovídaly současnému znění předpisů definujících bezbariérovost vč. splnění hygienických předpisů a úprava vstupů do jednotlivých tříd školského zařízení.
Uvedený popis předmětu plnění je pouze výtahem z projektové dokumentace. Předmět plnění je podrobně vymezen projektovou dokumentací zpracované osobou Beneda Luboš, IČO: 13882589 s názvem zakázky: REKONSTRUKCE INTERIÉRŮ BUDOVY SADY 5. KVĚTNA 85/42, PLZEŇ BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY, datum zpracování 5/2022 vč. soupisu prací a výkazu výměr (Příloha č. 3 ZD) a Návrhem smlouvy o dílo, který tvoří Přílohu č. 2 Zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    22.07.2022