Veřená zakázka

II/329 Plaňany - Radim

Číslo ve věstníku:
Z2021-014384
Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45233142-6 - Práce na opravě silnic
Popis:

Rekonstrukce silnice II/329 v úsecích km 1,177 až 1,60685 a km 1,76586 až 3,41990 provozního staničení. Stavba je členěna na dva stavební objekty. V rámci SO 102 v km 1,177 až km 1,513 bude provedena výměna obrusné vrstvy v tloušťce 50 mm. V rámci SO 101 v km 1,513 až km 1,60685 a km 1,76586 až km 3,41990 bude provedeno odfrézování stávajícího asfaltobetonového krytu. Povrch bude dobourán na požadovanou úroveň. Povrch pláně bude vyrovnán, dohutněn a případně upraven vápněním. Budou položeny nové podkladní vrstvy a nový dvouvrstvý asfaltobetonový kryt vozovky. Nové vozovkové vrstvy budou položeny i na dvou přilehlých vjezdech. Hospodářské sjezdy na pozemky a odstavná plocha budou zpevněny vrstvou recyklátu. Budou reprofilovány.Bude provedeno kácení mimolesní náletové zeleně a pokácení vytipovaných vzrostlých stromů. V km 1,60685 a km 1,76586 bude stavba napojena na nově budovaný obchvat Plaňany. Bude provedeno vodorovné dopravní značení.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  26.04.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  26.05.2021