Veřená zakázka

II/111 Bystřice a II/111 Pecínov

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem zakázky je oprava povrchů obou silnic v daném úseku.

Technologie opravy II/111 Bystřice:
Odfrézování stávajícího živičného krytu o tl. 50 mm v celé ploše, očištění samosběrem, výškové vyrovnání kanalizačních poklopů, vodovodních hydrantů a uličních vpustí, spojovací postřik a pokládka ACO 11+ v tl. 50 mm. Zalití příčných a podélných spár, VDZ v barvě (vodící a dělící čáry a přechod pro chodce). Součástí zakázky je příprava návrhu, projednání včetně realizace DIO – uzavírka po polovinách na semafory. Bude provedeno geodetické zaměření stavby (skutečná plocha asfaltových vrstev) autorizovaným geodetem.

Technologie opravy II/111 Pecínov
Odfrézování stávajícího živičného krytu o tl. 40 mm v celé ploše, seříznutí krajnice a vyčištění příkopů s odvozem a uložením odpadu ze stavby na skládku s oprávněním k opětovnému využití – recyklační středisko, očištění samosběrem, spojovací postřik, vyrovnávka ACL 16+ v tl. 5 cm – levá strana ve směru staničení (800 m2), spojovací postřik a pokládka ACO 11+ v tl. 50 mm. Zalití příčných a podélných spár

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    27.03.2024