Veřená zakázka

MŠ Fügnerova - vybudování nového pojezdového chodníku

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Jedná se o rozebrání stávajícího chodníku kolem objektu Městské pečovatelské služby s denním stacionářem, a následné vybudování nového rozšířeného pojezdového chodníku kolem objektu. V místě stavby bude rozebrán stávající chodník, odstraněny stávající podkladní vrstvy až na úroveň upravené pláně, nově bude chodník rozšířen na šířku příjezdové brány a v zadní části objektu bude rozšířen ke stávající podezdívce sousedního pozemku. Odstraněné podkladní vrstvy budou použity na přilehlou zpevněnou cestu vedoucí
na zahradu objektu. Poté bude položena nová konstrukční skladba vhodná pro pojezd a následně položena nová betonová dlažba tloušťky 80 mm. Předpokládaná konstrukční skladba – betonová dlažba tl. 80 mm, štěrkodrť tl. 150 mm, kamenivo hrubé 32-63 mm tl. 200 mm.
Dále dojde k výškové úpravě dvou uličních vpustí do 200 mm zvýšením poklopu.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    20.03.2024