Veřená zakázka

I/27 Železná Ruda - střed

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Navržená stavba řešení stavební úpravu stávajícího průtahu silnice I/27 (ul. Klatovská, Klostermannovo náměstí a ul. Javorská) v Železné Rudě související s realizací úprav doprovodných chodníků a ploch veřejného prostranství včetně úprav stávajících křižovatkových napojení místních komunikací. Stavební objekt dále řeší úpravu stávajících zastávkových pruhů podél silnice I/27 v obou směrech jízdy. Zastávkové pruhy jsou navržen formou zastávkových zálivů. Úpravy silnice I/27 jsou řešeny v rozsahu provozního staničení km 209,591 54 (ZÚ) v prostoru železničního přejezdu až do v km 210,142 68 formou úpravy šířkového uspořádání včetně kompletní konstrukce vozovky, v rozsahu km 210,142 68 – km 210,165 55 (KÚ) v návaznosti na již realizované úpravy v rámci realizace okružní křižovatky pak formou povrchové opravy obrusné vrstvy. Celková délka úprav silnice I/27 je 574,01 m. Stavba dále řeší úpravy napojení stávajících místních komunikací (MK) v rozsahu navržených úprav průtahu I/27 (SO 101), dále pak řeší v celém rozsahu řešeného území úpravu stávajících chodníků pro pěší podél silnice I/27, sjezdy na sousední pozemky a terénní úpravy navazujících na zpevněné plochy. Vizuální prohlídkou byly zjištěny tyto poruchy: ztráta asfaltového tmelu, vysprávky, mozaikové trhliny, podélné trhliny úzké, příčné trhliny úzké, podélné trhliny široké, podélné trhliny rozvětvené, olamování okrajů vozovky, vyjeté koleje, zvýšená nezpevněná krajnice. Měřením únosnosti bylo zjištěno, že vozovka vyžaduje zesílení. Hlavní příčinou vzniku uvedených poruch je únava asfaltem stmelených vrstev. Ta vznikla vlivem stáří a ztrátou původních vlastností asfaltového pojiva a má za následek snížení odolnosti pro účinkům zatížení a klimatických vlivů. Další příčinou je nedostatečná únosnost konstrukce a podloží vozovky.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  13.03.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  12.04.2023