Veřená zakázka

Hrádek nad Nisou, Nová Loučná – kanalizace, výtlak a ČSOV

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Liberecký kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
45112000-5 - Výkopové a zemní práce,
45232400-6 - Stavební práce na výstavbě kanalizace,
45232423-3 - Výstavba kanalizačních čerpacích stanic,
45233223-8 - Obnova povrchu vozovky
Popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, resp. dodávky či služby související s těmito stavebními pracemi: výstavba nové splaškové gravitační stokové sítě, výstavba čerpací stanice odpadních vod a výtlaku odpadních vod, které budou odvádět splaškové odpadní vody z lokality Nová Loučná do stávající stokové sítě města Hrádek nad Nisou. Stávající zástavbu lokality Nová Loučná tvoři cca 60 RD. S další zástavbou se počítá dle platného územního plánu a realizací této stavby bude zajištěno odkanalizování veškeré stávající zástavby vč. výhledových objektů dle územního plánu.

Podrobnou specifikaci předmětu této veřejné zakázky obsahují jednotlivé části zadávací dokumentace, zejména projektová dokumentace stavby, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a obchodní podmínky stanovené v návrhu smlouvy o dílo.
Předmětem této veřejné zakázky není kolaudace hotového díla, ani provozování hotového díla.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  16.12.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  07.01.2022