Veřená zakázka

HORŠOVSKÝ TÝN, MATEŘSKÁ ŠKOLA VANČUROVA - ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VÝKON AD

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Plzeňský kraj
Kategorie:
Poradenské, právní a tlumočnické službyOstatníStavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71200000-0 - Architektonické a související služby,
71242000-6 - Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů,
71246000-4 - Určování a sestavování výkazu výměr pro stavbu,
71247000-1 - Dohled nad stavebními pracemi
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je:
- zpracování projektové dokumentace ve stupni Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně projednání a podání žádosti o vydání společného povolení. Kde součástí je:
* zabezpečení vstupních podkladů,
* zhotovení dokumentace bouracích prací,
* zhotovení dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) v souladu s platnými
právními předpisy, zejména pak v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon
v platném znění, podle příslušné přílohy č.8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
v platném znění,
* projednání PD pro vydání pravomocného povolení ve společném řízení v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, včetně zajištění vydání všech správních rozhodnutí a podání žádosti o vydání společného rozhodnutí podle zákona č. 183/2006 Sb. a
* vypracování hrubého rozpočtu,

- zpracování projektové dokumentace ve stupni projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně soupisu prací s výkazem výměr a oceněného rozpočtu.
Kde součástí je:
* zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) v souladu s platnými
právními předpisy, zejména pak v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, podle příslušné přílohy č.13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
v platném znění)
* vypracování soupisu prací s výkazem výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. v platném znění pro
realizaci veřejných zakázek
* vypracování oceněného soupisu prací ve stupni dokumentace DPS,
* spolupráce s městem Horšovský Týn při realizaci zadávacích řízení na zhotovitele stavby,
zejména příprava odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a úprava soupisu
prací s výkazem výměr po odpovědi na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

- výkon činností autorského dozoru (dále jen „AD“) při realizaci 1. etapy stavby.

Předmět veřejné zakázky specifikuje Smlouva o dílo (příloha č.1 Zadávací dokumentace) a studie s názvem „MŠ Vančurova - návrh stavby“ (příloha č.2 Zadávací dokumentace), kterou zpracoval za Atelier VAS Ing. arch. Petr Sladký a Ing. arch. Ondřej Chudý a slouží jako podklad pro zpracování výše uvedené projektové dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  23.05.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  12.06.2023