Veřená zakázka

Hořice – ulice Šalounova II, vegetační úpravy

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba zeleně
CPV kódy:
77310000-6 - Služby vysazování a údržby zelených ploch
Popis:

V rámci projektu vegetačních úprav je navrženo založení uličních stromořadí, trvalkových záhonů v ostrůvcích páteřní ulice a založení parkového trávníku na ostatních nezastavěných plochách. Trvalkové záhony jsou navrženy také v prostoru odpočívadla na křížení páteřní ulice a jedné z bočních ulic. Vegetační pás s trvalkovými záhony na páteřní ulici a odpočívadlo budou doplněny parkovými lavicemi. Odpadkové koše nebyly po domluvě s investorem navrženy, protože se jedná o lokalitu rezidenčního bydlení. V případě potřeby však mohou být doplněny. Na východní straně řešeného území v návaznosti na pěší propojení do krajiny a cyklostezku bude založena vodopropustná „mlatová cesta“ z mechanicky zpevněného kameniva ve dvojřádku z žulové kostky, doplněná výsadbou vzrostlých stromů a přírodními lavicemi z masivního dubového nebo akátového dřeva.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  18.07.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  09.08.2022