Veřená zakázka

Hloubkový audit Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje na období 1.1.2018 až 30.6.2022

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Účetnictví a audit
Popis:

Předmětem plnění Veřejné zakázky budou následující služby prováděné ve vztahu ke Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje, p.o. za období 1.1.2018 až 30.6.2022:
• Audit zadávání veřejných zakázek zadávaných dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění, a příslušných interních předpisů (Směrnice č. 164 o zadávání veřejných zakázek Středočeským krajem a příspěvkovými organizacemi Středočeského kraje a Směrnice č. 156 o zadávání veřejných zakázek a veřejných zakázek malého rozsahu Středočeským krajem a příspěvkovými organizacemi Středočeského kraje);
• Audit správy a nakládání s majetkem;
• Audit korupčního a klientelistického jednání;
• Audit účetnictví (nejedná se o ověření řádné či mimořádné účetní závěrky auditorem dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném a účinném znění).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    08.11.2022