Veřená zakázka

Green mine - příprava Smart rozvojové zóny Centrum - projekční a související práce

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Ústecký kraj
Kategorie:
Poradenské, právní a tlumočnické službyStavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71000000-8 - Architektonické, stavební, technické a inspekční služby,
71240000-2 - Architektonické, technické a plánovací služby,
71246000-4 - Určování a sestavování výkazu výměr pro stavbu,
71300000-1 - Technicko-inženýrské služby,
71315400-3 - Stavební dozor,
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou projekční a související práce pro stavbu „Smart rozvojové zóny Centrum“ a se stavbou související bourací práce představující zejména:
a) vypracování projektové dokumentace bouracích prací včetně soupisu stavebních (bouracích) prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a výkon inženýrské činnosti směřující k zajištění pravomocného povolení odstranění stávajících staveb, které mají být nahrazeny stavbou,
b) vypracování projektové dokumentace pro vydání povolení záměru stavby včetně výkazu výměr a výkon inženýrské činnosti směřující k zajištění pravomocného povolení záměru stavby,
c) zajištění posouzení vlivu záměru stavby na životní prostředí, avšak pouze pokud bude vyžadováno jako nezbytné dotčenými orgány státní správy,
d) vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
e) výkon autorského dozoru.

Podrobnosti předmětu plnění veřejné zakázky jsou obsaženy v zadávací dokumentaci

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  26.01.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  01.03.2024