Veřená zakázka

FVE na střeše nového pavilonu MŠ Chelčického formou Design and Build – II. výzva

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
09331200-0 - Solární fotovoltaické moduly
Popis:

Předmětem veřejné zakázky na služby a stavební práce je výběr zhotovitele projektové dokumentace, zajištění inženýrských činností a výkonu autorského dozoru, pro veřejnou zakázku s názvem „FVE na střeše nového pavilonu MŠ Chelčického formou Design and Build“ – II. výzva v rozsahu dokumentace pro stavební řízení a dokumentace pro provedení stavby a dále dodávka nové, nepoužité technologie fotovoltaické elektrárny včetně montáže a její instalace na střeše nového pavilonu pro MŠ Chelčického, Kolín 5, při níž je odpovědnost za zpracování projektové dokumentace přenesena zcela na zhotovitele. Součástí veřejné zakázky je rovněž zajištění všech úkonů nezbytných k zajištění příslušných dokladu, souhlasů, vyjádření, licencí, revizí, provedení ověřovacího a zkušebního provozu včetně zaškolení obsluhy, potřebných povolujících správních úkonů pro realizaci následného stavebního záměru zadavatele, připojení systému na distribuční soustavu, zajištění smlouvy o připojení k distribuční soustavě, následné provedení autorského dozoru při realizaci následného stavebního záměru zadavatele a prvního paralelního připojení FVE a uvedení díla do provozu. Zároveň budou v rámci činnosti projektu zahrnuty veškeré další práce a činnosti, které budou spojeny se zpracováním projektové dokumentace a vyplynou ze stanovisek dotčených orgánů a správců inženýrských sítí, případně z jiných provedených průzkumů a posudků a projektová dokumentace bude mít veškeré náležitosti k získání dotace z Modernizačního fondu SFŽP, Výzva RES+ č. 4/2024.
Jedná se o návrh optimálního řešení zdroje fotovoltaické energie s přihlédnutím k běžné úrovni spotřeby za běžného provozu škol s povolenými přetoky nevyužité elektrické energie do distribuční soustavy. Předpokládá se rovněž i odprodej nevyužité energie do rozvodné sítě.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    04.06.2024