Veřená zakázka

Fotovoltaické elektrárny pro ČOV Senice na Hané – FVE 39,67 kWp, Fotovoltaické elektrárny na budově ZŠ Senice na Hané – FVE 29,7kWp Fotovoltaické elektrárny na budově OU Senice na Hané – FVE 49,0kWp

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
09331200-0 - Solární fotovoltaické moduly
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele silnoproudé elektroinstalace FVE s provozem pro vlastní spotřebu pro ČOV Senice na Hané – FVE 39,67 kWp, na budově ZŠ Senice na Hané – FVE 29,7kWp, na budově OU Senice na Hané – FVE 49,0kWp“ Fotovoltaické panely budou přichyceny na čtyřech střešních plochách a na dvou otevřených prostranstvích. Panely na střechách budou přichyceny přes nosnou kovovou konstrukci, odkud bude výkon odveden do střídačů S1, S3 a S4 přes protipožární vypínače. Panely na volném prostranství budou přichyceny na nosné kovové konstrukci, upevněné přes zemní vruty přímo do půdy. Výkon bude odveden do střídačů S1, a S2 přes protipožární vypínače. Na volném prostranství budou panely umístěné, neboť nelze z technických důvodů potřebný výkon instalovat přímo na budovy (nedostatečná plocha k pokrytí vlastní spotřeby). Výkon všech fotovoltaických panelů je zaveden do střídačů, kde je stejnosměrné napětí dále transformováno na střídavé napětí. Výkon je zaveden do společného rozváděče RAC a dále do HDS umístěném vně objektu. Fotovoltaický systém je vybudován za účelem úspory vlastní spotřeby budov. FVE bude sloužit pro přímou výrobu elektrické energie z energie slunečního záření. Vyrobená el. energie bude přednostně spotřebovaná v areálu (odběrném místě), případné přebytky budou převedeny do distribuční soustavy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    08.08.2024