Veřená zakázka

Eliminace šíření jmelí bílého v Třinci

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba zeleně
CPV kódy:
77310000-6 - Služby vysazování a údržby zelených ploch
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je provedení odborných arboristických zásahů včetně likvidace dřevní hmoty v rámci zakázky „Eliminace šíření jmelí bílého v Třinci“ v rozsahu projektové dokumentace zpracované v roce 2020 a ve výkazu výměr, který odpovídá objemu prací.
Veřejná zakázka bude spolufinancována z dotačních prostředků v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, Prioritní osa 4, Specifický cíl 4.2 Posílit biodiverzitu, Aktivita 4.2.3. Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů, Registrační číslo projektu: Z.05.4.27/0.0/0.0/19_130/0010791.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    05.05.2021