Veřená zakázka

Nové plochy veřejné zeleně v intravilánu obce Dolní Břežany – etapa IV.

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba zeleně
CPV kódy:
77310000-6 - Služby vysazování a údržby zelených ploch
Popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v ozelenění nově vzniklých ploch v intravilánu obce Dolní Břežany. Řešená území se nacházejí v části obce, které jsou určených primárně k bydlení. Jedná se o plochy vzniklé rekonstrukcí místních komunikací a jejich přetvoření na obytné zóny. Vytipované plochy k ozelenění, jsou převáženě nově vzniklé záhony, které vznikly při stavbě chodníků. Podle dlouhodobé koncepce rozvoje obce, došlo na řešených lokalitách k rekonstrukci ulic a vybudování chodníků. Společně s rekonstrukcí ulic vznikly i nové plochy určené pro zeleň.
Projekt vychází z celkové koncepce obce, jejíž prioritou je propojit jednotlivé plochy zeleně ve funkční celek, který nejen, že zlepší bioklimatické podmínky v sídle, ale ulehčí i migraci jednotlivých živočichů (drobných obratlovců a především hmyzu). Řešené území se dotýká 6 ulic, ulice V Hranicích, Na Okraji, Na Kopečku, Slunečná, Mladých a K Vinicím. Každá z nich má své specifikace a problémy, s různými výchozími podmínkami a různou problematikou. Cílem projektu je, tyto plochy navrhnout tak, aby byla zachována funkčnost, estetika a zároveň zde vznikla plocha příznivá nejen pro lidi, ale i pro další živočichy.
Bližší podrobnosti a požadavky vztahující se k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v přílohách této Výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení (dále také jen výzva).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  20.04.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  12.05.2021