Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

E-learningový kurz – Základy komunikačních dovedností


Kategorie

Vzdělávání a konference

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup e-learningového kurzu na téma Základy komunikačních dovedností pro vzdělávání zaměstnanců Úřadu práce ČR. Dodavatel dodá verzi kurzu ve standardu SCORM k implementaci do LMS zadavatele a dále HTML verzi pro využití v Intranetu zadavatele. Kurz musí být zpracován v souladu s didaktickými požadavky na tvorbu e-learningových kurzů. Rozsah kurzu musí odpovídat minimálně 40 normostranám textu a 8 hodinám prezenční výuky. Pro potřebu e-learnigového vzdělávání musí být normostrany převedeny do tzv. „obrazovek“ (slajdů), přičemž 1 normostrana textu musí být rozdělena minimálně na 2 - 3 „obrazovky“ aby byl průchod kurzem uživatelsky přívětivý a přehledný. Interaktivní prvky musí být minimálně na 25% „obrazovek“. Součástí každé kapitoly musí být interaktivní prvky, videa nebo cvičení pro aktivizaci účastníků a také cvičný test. (Není přípustné, aby se jednalo pouze o prostý text.) Z otázek cvičných testů kapitol se bude poměrně generovat test závěrečný. Minimální požadavky na obsah (kapitoly) kurzu: • Druhy a formy komunikace • Neverbální komunikace • Verbální komunikace • Telefonická komunikace • Efektivní a neefektivní komunikace • Praktické příklady   Výše uvedený obsah kurzu je minimálně požadovaný, může obsahovat i další kapitoly, které považuje dodavatel v rámci tématu za důležité. Podrobný obsah kurzu a jeho kapitol dodavatel uvede do přílohy č. 1 – Krycího listu. V příloze č. 1 budou také uvedeny časové dotace jednotlivých kapitol a to tak, aby jejich součet byl minimálně v rozsahu odpovídajícímu 8 výukovým hodinám prezenční formy výuky. Informace uvedené dodavatelem do přílohy č. 1 nejsou předmětem hodnocení a nejsou zahrnuty do hodnotících kritérii. Cílovou skupinou jsou zaměstnanci Úřadu práce ČR. Součástí zakázky bude zejména: • předání kurzu ve standardu SCORM 1.2 nebo SCORM 2004 (i se závěrečným testem pro ověření znalostí, který bude zpracován ve formě samostatného balíčku SCORM) pro implementaci do LMS zadavatele včetně podpory při implementaci kurzu, • předání HTML verze kurzu pro využití v intranetu zadavatele, • poskytnutí časově neomezeného práva pro následné využití kurzu v LMS zadavatele pro vzdělávání zaměstnanců Úřadu práce ČR. Kurz i závěrečné testy musí být zpracovány v českém jazyce.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 16.11.2020 (00:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.