Veřená zakázka

Drážní stezka A5 od podchodu pod železniční tratí 520 00 po žst. Praha – Dolní Počernice, včetně mimoúrovňového křížení Pilské ulice – veškeré projekční práce pro vydání územního rozhodnutí

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající ve zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí pro výstavbu cyklistické stezky podél stávající žel. trati 520 00, a to na základě studie proveditelnosti, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace. Součástí služeb je rovněž vypracování „Minimálních technických požadavků zadavatele“ tak, aby bylo možné na základě vypracovaných dokumentů realizovat veřejnou zakázku na projektovanou stavbu metodou Design & Build.
Součástí předmětu zakázky je rovněž koordinace projektanta s projektem Vlakových zastávek Praha 14 a rovněž koordinace s projektem rampy (je uvedena ve studii proveditelnosti, nicméně není součástí této projektové dokumentace), která je uvedená v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Studie proveditelnosti

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    04.01.2022

Další podobné zakázky:

Název zakázky
Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Roztoky u Prahy – Letní čekárna place Celá Česká republika
Projektant Rekonstrukce trafostanice a rozvoden VN/NN D1 a D4 v areálu FSI VUT – Opakování II place Celá Česká republika
ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI PROJEKTOVÉHO MANAŽERA, TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA A KOORDINÁTORA BOZP PŘI STAVBĚ NOVÉ ZŠ V CHÝNI II. place Celá Česká republika
Elektrické přípojky k městskému mobiliáři – projekt pro účely územního řízení place Celá Česká republika
Karlovarské inovační centrum – zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby, projektové dokumentace využití dešťových vod a výkon autorského dozoru projektanta place Celá Česká republika
Rozšíření a modernizace základní školy v Pozořicích – Projektové práce place Hlavní město Praha
Vlára, Vodní dílo Vlachovice – dokumentace pro povolení stavby včetně souvisejících činností, průzkumných prací a dokumentace EIA place Celá Česká republika
Projektové dokumentace na revitalizaci veřejného prostranství mezi bytovými domy při ul. Fryčajova a revitalizace parčíku Proškovo nám. place Celá Česká republika
Dětské dopravní hřiště v Dačicích place Celá Česká republika
KŘPKVK-P 2.0-ÚO Dolní Rychnov, Dobrovského 1935, rekonstrukce soc. záz.. vč. vodovodní přípojky - zpracování projektové dokukumentace na rekonstrukci sociálních zařízení place Celá Česká republika