Veřená zakázka

KŘPKVK-P 2.0-ÚO Dolní Rychnov, Dobrovského 1935, rekonstrukce soc. záz.. vč. vodovodní přípojky - zpracování projektové dokukumentace na rekonstrukci sociálních zařízení

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby – rekonstrukce sociálních zařízení v objektu ÚO PČR Sokolov, Dobrovského 1935, Dolní Rychnov, v rozsahu: 1. Zpracování přesného stavebního zaměření vnitřních prostor objektu, stavební zaměření vnitřních rozvodů vody a kanalizace v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, přílohy č. 14 - zjednodušená dokumentace (pasport stavby) včetně požadovaných změn a úprav 2. Zpracování PD pro realizaci rekonstrukce a rozšíření sociálních zařízení, rozvodů vody a kanalizace včetně požadovaných změn a úprav 3. PD pro realizaci rekonstrukce a rozšíření sociálních zařízení bude zpracována tak, aby rekonstrukční práce mohly být prováděny za provozu objektu, PD bude rozdělena do realizačních etap včetně výkazu výměr a oceněného a slepého rozpočtu rekonstrukčních prací v jednotlivých etapách

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    22.12.2021