Veřená zakázka

Dostavba budovy OKB a nástavba provozně technického objektu v Oblastní nemocnici Trutnov

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce,
45215100-8 - Stavební úpravy objektů sloužících pro zdravotní péči,
45215140-0 - Výstavba nemocničních zařízení
Popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce při realizaci projektu s názvem „Dostavba budovy OKB a nástavba provozně technického objektu v Oblastní nemocnici Trutnov“, a s nimi související dodávky a služby. Součástí plnění dle této veřejné zakázky je též zajištění všech služeb souvisejících se stavebními pracemi, včetně zajištění a předání kolaudačního souhlasu (či kolaudačního rozhodnutí či jiného opatření příslušného stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat dokončenou stavbu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů), dodavatelem.

Předmět veřejné zakázky je rozdělen na následující části:

1. část: Dostavba budovy OKB

Současný stav: Je provedeno založení objektu, monolitická nosná konstrukce 1. NP včetně stropu, elektro kanál, teplovodní kanál. Kanalizace, rozvody el. pod objektem.
Dodavatel při realizaci této části veřejné zakázky použije již pořízený materiál zadavatele, jehož seznam tvoří přílohu č. 1g) těchto zadávacích podmínek - seznam materiálu.
Konečná podoba této části díla je přesně vymezena projektovou dokumentací společnosti PENTA PROJEKT s.r.o. a výkazem výměr, ze kterého jsou již odečteny doposud provedené stavební práce rozestavěné části OKB a obsahují pouze práce, které jsou potřeba pro dokončení rozestavěné budovy OKB. Popis úprav v rámci provedených změn, dle DPS.

2. část: Nástavba provozně technického objektu v ON Trutnov

Předmět veřejné zakázky na nástavbu provozně technického objektu (2. část) je podrobně specifikován projektovou dokumentací společnosti DIGITRONIC CZ s.r.o.. a výkazem výměr.

Předmětem díla NENÍ realizace zdravotnické technologie (neoceňovat).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    18.10.2023