Veřená zakázka

Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce,
45215100-8 - Stavební úpravy objektů sloužících pro zdravotní péči,
45215140-0 - Výstavba nemocničních zařízení
Popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v řádném zhotovení díla s názvem: „Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem“, dle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované společností ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o., sídlem Jižní 870/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČO: 64792374, zodpovědný projektant Ing. Jiří Hájek, ve znění pozdějších změn.

Jedná se o nástavbu operačních sálů a sterilizace na stávající budově laboratoří 2.NP, která je propojena s hlavní budovou nadzemním spojovacím krčkem a přístupná i z přízemí budovy ze schodišťové haly. Přízemí stavby laboratoří je v současnosti využíváno jako oddělení klinické biochemie a hematologie, v objektu jsou umístěné laboratoře, zázemí personálu a technické zázemí.

V nově navrhované nástavbě 2.NP budou umístěné dva operační sály s provozním zázemím a prostory sterilizace. Ve 3.NP je navrženo technické zázemí pro 2.NP. Nástavba zachovává řešení 1.NP, 2.NP je navrženo jako železobetonová monolitická stavba – konstrukčně se jedná o kombinaci stěnového systému a skeletu. Obvodový plášť je zateplen tepelnou izolací z minerální vaty. Nástavba technického zázemí pro 2.NP ve 3.NP je řešena jako ocelová konstrukce opláštěná vertikálními hliníkovými slunolamy se střešní konstrukcí ze sendvičových tepelně izolačních panelů s jádrem z minerální vlny s krytinou z PVC fólie, vestavba do střešní nástavby je provedena rovněž ze sendvičových tepelně izolačních panelů. Rampa na severní straně je navržena jako železobetonová monolitická s lepenou protiskluzovou mrazuvzdornou dlažbou. Střešní konstrukce nad 2.NP je navržena jako vegetační s obslužným chodníkem tvořeným betonovou dlažbou na terčích. Stavba je napojena na stávající technickou infrastrukturu. Z důvodu nových nároků na el. Energii bude nutné rozšířit kapacitu trafostanice.

Veškeré podrobnosti, včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jsou v projektové dokumentaci obsaženy. Rozsah stavebních prací i úprav profesí vychází z technologických
a dispozičních požadavků a záměru zadavatele.

Realizace stavebních prací bude probíhat za provozu nemocniční péče a bude s tímto provozem průběžně koordinována.

Stavba bude realizována v jedné etapě. Po dokončení stavebních prací zajistí zhotovitel kolaudaci kompletního díla a proběhne zkušební provoz.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    01.11.2021