Veřená zakázka

Doplnění zeleně v polní trati Padělky ode Drah, Drahy, Hrubé pasečky, Vyhnašov, Mrchoviště, Bílé Hory v k.ú. Tupesy na Moravě

Číslo ve věstníku:
Z2021-011443
Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba zeleně
CPV kódy:
77310000-6 - Služby vysazování a údržby zelených ploch
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je založení krajinné zeleně, interakčních prvků segmentů lokálních biokoridorů v k.ú. Tupesy na Moravě. V podstatě jde o rekonstrukci krajinného rázu ve významné lokalitě Přírodního parku Chřiby, vytvoření protioerozních prvků v krajině a zvýšení ekologické stability území. Projekt je zaměřen na regeneraci rozsáhlého území v krajině a povede k posílení biodiverzity a členitosti krajinných biotopů a podpoře estetické funkce. Jedná se převážně o liniové prvky s požadovanou funkcí větrolamu, biokoridoru nebo interakčního prvku. Často doprovází stávající polní cesty nebo rozdělují lány polí. Na většině ploch v současnosti probíhá intenzivní změdělské hopodaření, některé jsou s roztroušenou zelení - zatravnění, několika skupinami keřů nebo soliternímí stromy. Navržený sadební materiál je použit z geograficky původních či blízkých oblastí a stanovištně vhodných sazenic.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  09.04.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  07.05.2021