Veřená zakázka

Obnova lučních tratí v k.ú. Velká nad Veličkou

Druh zadávacího řízení:
Užší řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba zeleně
CPV kódy:
77310000-6 - Služby vysazování a údržby zelených ploch
Popis:

obnova travních porostů na dlouhodobě nevyužívané zemědělské půdě zejména na plochách bývalých zahrad, luk a sadů, aktuálně zarostlých nálety dřevin k extenzivnímu hospodaření. Jedná se o území v k. ú. Velká nad Veličkou, v lokalitě Závalší, na ploše 12,36 ha. Lokalita leží ve vzdálenosti cca 0,2-0,7 km od NPR Zahrady pod Hájem, charakteristické mozaikou luk, sadů, remízků, lesíků a úhorů na slínovitých půdách s výskytem četných teplomilných druhů rostlin a živočichů. Část řešeného území leží v I. zóně CHKO Bílé Karpaty a je vymezena jako lokální biocentrum LBC 3 Závalší. Zbylé části leží ve III. zóně CHKO. Obnova luk znamená ve zdejší krajině rozšíření cenných biotopů, vhodných pro řadu vzácných živočichů a rostlin a příspěvek k uchování typického krajinného rázu.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  15.04.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  17.05.2021