Veřená zakázka

Doplnění stokové sítě,modernizace a intenzifikace ČOV města Hluk

Druh zadávacího řízení:
Užší řízení
Lokalita:
Zlínský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce,
45232400-6 - Stavební práce na výstavbě kanalizace,
45252100-9 - Výstavba čistíren odpadních vod,
45252200-0 - Zařízení čistíren odpadních vod
Popis:

Kanalizace
Předmětem VZ je výstavba nové kanalizace z plastového potrubí DN 250-500 v částech ulic Družstevní II, Kostelní, Hlavní a Hrnčířská s jejich napojením na stávající soustavu stokové sítě města Hluk. Cílem a účelem stavby je vytvoření podmínek pro napojení na veřejnou kanalizaci dalším obyvatelům města a zajistit bezpečné odvádění odpadních vod na ČOVa bezporuchový provoz veřejné kanalizace. Jedná se o novou trvalou stavbu.
Modernizace a intenzifikace ČOV
Jedná se o modernizaci a intenzifikaci stávající ČOV, která bude probíhat ve stávajícím areálu čistírenského zařízení. Účelem navržených úprav ČOV jsou opatření na zkvalitnění a provozně bezpečnější čištění OV a zajištění stability čistírenského systému. Dojde též ke zvýšení standartu BOZP a hygieny práce pro provozovatele. Modernizací a intenzifikací ČOV budou zlepšeny čistící parametry čistírenských zařízení, což umožní bezproblémové odkanalizování nových lokalit. Kapacita čistírenského zařízení bude 4 800 EO.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  23.08.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  23.09.2021