Veřená zakázka

Domov se zvláštním režimem Račín, Kroměříž − zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající ve:
- vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DSP) – dle odst. 2.1. Smlouvy o dílo,
- vypracování Studie řešení interiéru – dle odst. 2.2. Smlouvy o dílo,
- výkon inženýrské činnosti (IČ) za účelem vydání společného povolení – dle odst. 2.3. Smlouvy o dílo,
- vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) – dle odst. 2.4. Smlouvy o dílo,
- vypracování dokumentace interiéru (DINT) – dle odst. 2.5. Smlouvy o dílo, a
- výkon autorského dozoru (AD) v průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci stavby – dle odst. 2.6 Smlouvy o dílo.

Požadavky na rozsah předmětu plnění jsou specifikovány v technických podkladech – Materiálně technický standard pro službu domova se zvláštním režimem, který je přílohou zadávací dokumentace č. 1, Věcné podmínky pro realizaci projektů pobytových služeb péče v rámci Národního plánu obnovy, které jsou přílohou zadávací dokumentace č. 2, a v obchodních podmínkách veřejné zakázky – Smlouvě o dílo, které tvoří přílohu zadávací dokumentace č. 3.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    30.03.2023