Veřená zakázka

Dodávky ofsetového papíru, lepenky a xerografického papíru

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Spotřební materiál
Spotřební materiál ->  Kancelář
Spotřební materiál ->  Ostatní
CPV kódy:
22992000-0 - Ruční papír nebo lepenka,
30197630-1 - Papír určený k tisku,
30197644-2 - Xerografický papír
Popis:

Předmětem plnění jsou dodávky tiskového papíru o různých plošných hmotnostech, kartónu a lepenky (dále jen „zboží“).

Požadované vlastnosti a bližší specifikace předmětu plnění jsou přesně specifikovány v návrhu smlouvy, která je nedílnou součástí této výzvy a tvoří přílohu č. 1 této výzvy (dále jen také „rámcová dohoda“).

Zadavatel uzavře rámcovou dohodu mezi účastníky rámcové dohody v souladu s ustanovením § 131 zákona, a to minimálně se dvěma, nejvíce však s pěti dodavateli, kteří se v rámci hodnocení nabídek umístí na prvním až druhém, respektive až třetím, čtvrtém, či pátém místě.

V případě, že nabídku podá menší počet účastníků než 5, či podmínky účasti splní méně než 5 účastníků, bude rámcová dohoda uzavřena se všemi účastníky splňující podmínky účasti. Dle ustanovení § 133 odst. 3 zákona nemůže být rámcová dohoda uzavřena pouze s jedním účastníkem.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    25.05.2022