Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Dodávka udržitelných propagačních předmětů (1. část)


Kategorie

Reklama a marketing

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky na dodávky je výběr dodavatele, který dle požadavků Zadavatele zajistí dodávku udržitelných propagačních předmětů pro Agenturu pro podnikání a inovace na dobu do vyčerpání nabídkové ceny uvedené ve veřejné zakázce, nejdéle však do 30.6.2022. Pořizované předměty budou sloužit k propagaci Agentury pro podnikání a inovace a Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je i zajištění veškerých dalších prací potřebných k řádné a úplné realizaci zakázky, jako jsou přizpůsobovací grafické práce, příprava tiskových matricí, technická a předtisková příprava, ražba, seřízení stroje, poskytnutí zkušebního vzorku s již realizovanými označeními pro daný předmět k odsouhlasení, kompletace propagačních předmětů a doprava propagačních předmětů do sídla zadavatele. Dodavatel zajistí taktéž uhrazení případného autorského poplatku nebo poplatku za elektroodpad, pokud se na předmět zakázky bude vztahovat. Rozdělení veřejné zakázky na části: Veřejná zakázka na dodávku udržitelných propagačních předmětů 2020 je rozdělena na tři části ve smyslu ust. § 35 ZZVZ, přičemž každá z těchto částí je zdávána samostatným postupem. Druhá a třetí část veřejné zakázky jsou zadávány postupy odpovídajícími předpokládaným hodnotám těchto částí ve smyslu ust. § 18 odst. 3 ZZVZ.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 08.07.2020 (00:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.