Veřená zakázka

Dodávka propagačních předmětů pro projekty NPI ČR

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Reklama a marketing
CPV kódy:
22462000-6 - Reklamní materiály
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka propagačních předmětů, včetně jejich potisku a dopravy do místa plnění, tj. na pracoviště v Praze pro potřeby projektů Europass, EQF, Euroguidance, NPO-3.1 DIGI (ev. č.: MŠMT-29767/2021-11), EQAVET, Systémové prostředí k prohlubování kompetencí, reg. č. CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_020/0013987 a Metodická podpora akčního plánování (dále jen „P-AP“), reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022945. Podrobnosti týkající se předmětu plnění a veškeré podmínky plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 „Kupní smlouva“ a v příloze č. 2 „Specifikace zboží“ zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    24.03.2023