Veřená zakázka

Dodávka jadrného krmiva 2024

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Ostatní
CPV kódy:
15713000-9 - Krmiva pro zvířata v zájmovém chovu
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jadrného krmiva pro zvěř (Obiloviny z letošní sklizně se dopravují pouze v zakrytých a utěsněných dopravních prostředcích, aby nebyla při přepravě ohrožena jakost vlivem nepříznivých klimatických podmínek. Dopravní prostředky k přepravě obilovin musí být čisté, suché, s nepoškozenou podlahou, střechou a stěnami, prosté plísní a obilních škůdců, bez cizích pachů a zbytků jiných látek, které by mohly zhoršit jakost nebo ohrozit zdravotní nezávadnost dopravovaných obilovin. Nedílnou součástí dodávky musí být certifikát o čištění ložné plochy. Dodávané obiloviny musí být zdravé, vyzrálé s obsahem sušiny vyšší než 86%, bez živých škůdců, závadných pachů, nesmí obsahovat naplesnivělá a plesnivá zrna s netypickou barvou pro daný druh. Obiloviny musí být zdravotně nezávadné, bez škodlivých příměsí, snětivosti, salmonely, mykotoxinů, reziduí zakázaných prostředků ochrany rostlin /především desikantů apod./ a jiných nežádoucích látek v nadměrném množství /anorganické příměsi – prach a zemina/) , a to: • kukuřice v předpokládaném maximálním množství 75 t, • hrách v předpokládaném maximálním množství 50 t, • oves v předpokládaném maximálním množství 60 t, • ječmen v předpokládaném maximálním množství 30 t, se započtením veškerých souvisejících nákladů, včetně nákladů na nakládání, dopravu do místa plnění, vykládání (prioritně použití automobilu pro přepravu sypkých hmot s nástavbou pro plnění sila tzv. „kukačky“) apod.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    15.07.2024