Veřená zakázka

RD-Nákup klinických diet k zabezpečení akutní léčby služebních psů hospitalizovaných u VVetÚ Hlučín do 31.5.2025.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Ostatní
CPV kódy:
15713000-9 - Krmiva pro zvířata v zájmovém chovu
Popis:

Předmět a vymezení plnění zakázky: Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen VZMR) k zabezpečení nákupu klinických diet k zabezpečení akutní léčby služebních psů hospitalizovaných u VVetÚ Hlučín včetně poboček – pracovišť Praha, Chotyně a Hlučín v období od podpisu RD a zveřejnění v registru smluv do 31. 5. 2025 – viz. přílohy č. 1 - 4. Stanovené spektrum žádaných diet – viz. příloha č.2 bylo určeno na základě doporučení odborné literatury, dlouhodobých klinických zkušeností (vyhodnocení léčebného efektu) s jednotlivými druhy diet na naších pracovištích a jejich chuťové přijatelnosti pro služební psy. Minimální doba exspirace musí být delší jak 12 měsíců. Při realizaci dodávky diety s nižší expiraci bude nutno konzultovat s příjemcem diet na daném pracovišti. Nákupy budou prováděny na základě jednotlivých dílčích plnění – výzvou k poskytnutí plnění na základě požadavků dle uzavřené rámcové dohody s vítězným uchazečem. Dodavatel zajistí dodávku požadovaného materiálu na základě písemné výzvy k poskytnutí plnění a to následovně – minimálně do 48 hodin na jednotlivá pracoviště po obdržení objednávky – výzvy k poskytnutí plnění bez ohledu na množství a velikost balení. Místa dodání: VVetÚ Hlučín-pracoviště Hlučín, Opavská 29, 748 01 Hlučín VVetÚ pracoviště Chotyně – VZ 6848 Chotyně, 463 34 VVetÚ pracoviště Praha – Pilotů 217/12, 161 00 Praha 6 – Ruzyně Celková výše rámcové dohody do 224 000 Kč s DPH, ale tato výše nemusí být dosažena, platnost RD do 31.5.2025.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    06.06.2024