Veřená zakázka

Dodávka HW a SW IROP 26

Číslo ve věstníku:
Z2022-021465
Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
IT
IT ->  HW a příslušenství
CPV kódy:
48822000-6 - Počítačové servery
Popis:

Účelem realizace veřejné zakázky je zajištění HW a SW vybavení potřebného pro realizaci projektu „Integrace, optimalizace a konsolidace ICT elektronické podpory zdravotnických procesů“ (reg. č.: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006114) a pro realizaci projektu „Sdílení informací mezi popáleninovými centry v ČR“ (reg. č.: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/ 0006394) spolufinancovaných prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), výzvy č. 26. Podrobné požadavky zadavatele na předmět plnění jsou uvedeny v obchodních podmínkách (návrhu Kupní smlouvy) a Technické specifikaci, které tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  03.06.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  04.07.2022