Veřená zakázka

HW a SW vybavení pro provoz KIS

Číslo ve věstníku:
Z2022-015779
Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
IT
IT ->  HW a příslušenství
CPV kódy:
48822000-6 - Počítačové servery
Popis:

Účelem realizace veřejné zakázky je zajištění HW a SW vybavení vč. koncových zařízení a optických propojů potřebných pro realizaci projektu „Klinický informační systém pro intenzivní a anesteziologickou péči“ (reg. č.: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006192) spolufinancovaného prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), výzvy č. 26. Podrobné požadavky zadavatele na předmět plnění jsou uvedeny v obchodních podmínkách (návrhu Kupní smlouvy) a Technické specifikaci, které tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace. Dodávka nezahrnuje jiné SW a/nebo HW vybavení, než je specifikováno v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  28.04.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  30.05.2022