Veřená zakázka

Dodávka elektrické energie pro rok 2023

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Energie
Energie ->  Elektřina a plyn
CPV kódy:
09310000-5 - Elektrická energie
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření Rámcové smlouvy na dodávku elektrické energie mezi vybraným dodavatelem a zadavatelem. Předmětem Rámcové smlouvy bude závazek vybraného dodavatele uzavřít s jednotlivými členy Skupiny Veolia smlouvy o sdružené službě dodávky elektřiny a na jejich základě dodávat za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě elektrickou energii do odběrných míst zadavatele na úrovni VN a na úrovni NN. Dodávkou elektrické energie se v této dokumentaci rozumí dodávka elektřiny vybraným dodavatelem s tím, že dodavatel převezme závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy spolu s převzetím odpovědnosti za odchylku, a dále dodavatel zajistí pro zadavatele distribuci elektřiny, a to v období od 01.01.2023 00:00 hodin do 31.12.2023 24:00 hodin.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  29.08.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  20.10.2022