Veřená zakázka

Dodávka elektrické energie pro Vojenský výzkumný ústav, s. p. na rok 2023

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Energie
Energie ->  Elektřina a plyn
CPV kódy:
09310000-5 - Elektrická energie
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka elektrické energie do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) s převzetím závazku odebrat elektrickou energii z elektrizační soustavy, přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnost operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu, zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb, zajištění fakturace regulovaných i neregulovaných složek ceny elektrické energie.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  02.09.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  06.10.2022

Další podobné zakázky:

Název zakázky
Centrální nákup elektrické energie pro město Hořice a další organizace, které uzavřely smlouvu o společném zadávání place Celá Česká republika
Dodávka zemního plynu pro Město Havlíčkův Brod a jím zřizované příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 01.01.2023 do 31.12.2023 place Celá Česká republika
VZ 63.22 Dodávky elektrické energie pro Úřad městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2023 place Celá Česká republika
Sdružené dodávky elektrické energie pro města, obce, jejich příspěvkové organizace a společnosti s majetkovou účastí - sdružení měst a obcí Rýmařovska II. place Celá Česká republika
Centrální nákup elektrické energie pro město Hořice a další organizace, které uzavřely smlouvu o společném zadávání place Celá Česká republika
Dodávky elektřiny a sdružených služeb do odběrných míst s převzetím závazku zadavatele odebrat elektřinu z distribuční soustavy na období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 place Celá Česká republika
Dodávka elektřiny ve vysokém napětí pro budovu sídla Ústavního soudu na rok 2023 place Celá Česká republika
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí place Celá Česká republika
Sdružené služby dodávky elektrické energie na rok 2023 place Pardubický kraj
Silová elektřina pro OM připojená k distribuční soustavě na úrovni NN place Celá Česká republika