Veřená zakázka

Dodávka a instalace orientačního systému

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Reklama a marketingStavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
31523200-0 - Trvalé informační tabule,
45450000-6 - Ostatní dokončovací stavební činnosti
Popis:

Dodávka a instalace orientačního systému v budovách G a H nového sídla Nejvyššího kontrolního úřadu. Orientační systém je složený z informačních tabulí a prvků specifikovaných v projektové dokumentaci “Orientační systém v budovách NKÚ“ zpracované Ateliérem Masák & Partner s.r.o. 17. 2. 2023. Skleněné informační štítky v Al liště budou osazeny u dveří místností na straně kliky, na určených Al lištách bude UV tiskem provedeno číselné označení místnosti (např. G2-24). Mezi skla bude vložena průhledná folie s potiskem o rozměrech dle velikosti tabulky s jmenovkami, informacemi o místnosti, případně piktogramy (potištěná folie není součástí veřejné zakázky, součástí zakázky je pouze umístění potištěné folie do informačního štítku). Před instalací skleněných tabulek a tabulí předá objednatel zhotoviteli potištěné folie pro osazení mezi skla. Samostatné Al lišty pro označení technologických prostorů budou opatřeny nápisem označujícím typ místnosti pomocí UV tisku (např. ROZVODNA SILNOPROUD). Před výrobou Al lišt předá objednatel zhotoviteli seznam popisů, které budou pomocí UV tisku na Al lišty pozitivně vytištěny. Na nárožích u výtahů budou osazeny orientační tabule z nerezového kartáčovaného plechu tl. 2 mm, rozměry a tvar dle projektové dokumentace. U vstupů na komunikační můstky bude osazeno písmeno a směrová šipka z nerezového kartáčovaného plechu tl. 2 mm a skleněná objektová tabule dle projektové dokumentace. Ve výtahových lobby budou naproti výtahovým šachtám umístěna číselná označení pater z nerezového kartáčovaného plechu o minimální tl. 2 mm a skleněné objektové tabule dle projektové dokumentace. V prostorách schodišť bude číselné značení patra namalované černou barvou na stěnu dle projektové dokumentace. V 1.NP obou objektů budou osazeny hlavní objektové skleněné tabule s nápisy na průhledné samolepící folii osazené na zadní straně skla. Ve výtahových kabinách budou osazeny skleněné tabule dle projektové dokumentace. Ve vstupní hale objektu H bude osazen nápis z plechu v černé barvě a hlavní informační panel s podsvícením, atyp. výrobky dle výkresů v projektové dokumentaci. Všechny skleněné tabule budou v provedení dvě skla vložené do dělené Al lišty. Pouze 4 ks hlavních objektových tabulí budou v provedení z jednoho skla vloženého do Al lišty na jehož zadní stranu bude nalepena samolepicí průhledná folie s potiskem. Dodávka orientačního systému bude obsahovat tabulky a nápisy podle uvedené projektové dokumentace a technického zadání uvedeného v příloze č. 1 a č. 1. 1. včetně jejich instalace na místa podle projektové dokumentace, která je přílohou č. 2. Požadovaná záruční doba na celou dodávku orientačního systému min 5. let.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  08.03.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  20.03.2023