Veřená zakázka

Instalace OZE na budově obecního úřadu v obci Vřesina a Instalace OZE na budově základní školy v obci Vřesina - II

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Energie
Energie ->  Ostatní Technologie, stroje, přístroje a elektronikaMateriál, součástky a náhradní díly
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Elektronika
CPV kódy:
09330000-1 - Solární energie,
09331000-8 - Solární panely,
09331200-0 - Solární fotovoltaické moduly,
09332000-5 - Instalace a montáž solárních zařízení,
31400000-0 - Akumulátory, galvanické články a baterie,
31430000-9 - Elektrické akumulátory
Popis:

Předmětem zakázky je dodávka a instalace fotovoltaických elektráren na objektech ZŠ a OÚ v obci Vřesina.
Předmět zakázky je obsažen ve dvou projektových dokumentacích a s vybraným dodavatelem budou rovněž uzavřeny dvě smlouvy o dílo, konkrétně se jedná o:
a) „Instalace OZE na budově základní školy v obci Vřesina“
Předmětem zakázky je nová elektroinstalace v souvislosti s instalací fotovoltaické elektrárny na pozemcích parc.č. 1, k.ú. Vřesina u Opavy [786691]. Projekt řeší instalaci fotovoltaických panelů, napojení panelů na střídač a následné připojení nově budované technologie FVE do stávající elektrické instalace.
Projekt řeší silnoproudou elektroinstalaci, ochranné pospojování a ochranu před účinky blesku na nové instalaci související s technologií FVE.

b) „Instalace OZE na budově obecního úřadu v obci Vřesina“
Předmětem zakázky je nová elektroinstalace v souvislosti s instalací fotovoltaické elektrárny na pozemcích parc.č. 346/2, k.ú. Vřesina u Opavy [786691]. Projekt řeší instalaci fotovoltaických panelů, napojení panelů na střídač a následné připojení nově budované technologie FVE do stávající elektrické instalace.

Projekt řeší silnoproudou elektroinstalaci, ochranné pospojování a ochranu před účinky blesku na nové instalaci související s technologií FVE.

Bližší popis předmětu veřejné zakázky je obsažen v projektových dokumentacích, kdy účel dotčených řešení je popsán v energetickém posouzení (příloha č. 3 ZD).

Ke každé projektové dokumentaci je vytvořen samostatný rozpočet, tzn. že účastníci zadávacího řízení budou v rámci nabídky naceňovat dva předložené rozpočty, přičemž celková nabídková cena bude součtem těchto dvou rozpočtů – viz příloha ZD č. 1 - Krycí list nabídky a rekapitulace nabídkové ceny.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  13.01.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  01.02.2023