Veřená zakázka

DEMOLICE OBJEKTŮ NA PARCELE Č. 494/1 K.Ú. ROKYTNICE U VSETÍNA

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Zlínský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
45111000-8 - Demolice, příprava staveniště a odklizovací práce
Popis:

Předmětem demolice jsou dva stávající objekty bez č.p. ve vlastnictví města Vsetín, na pozemku parcelní číslo St. 494/1, katastrální území Rokytnice u Vsetína. V obou objektech se vyskytuje azbest.
Objekt SO 01 – Unimobuňky
jedná se o samostatně stojící dvoupodlažní objekt, který sloužil jako prodejní prostor a kanceláře a je tvořen unimobuňkami.
Zastavěná plocha SO 01 226,50 m2
Obestavěný prostor SO 01 1 338,30 m3
Objekt je komplex unimobuněk sestavený na obdélníkovém půdorysu. Jednotlivé buňky jsou tvořeny ocelovým rámem a sendvičovou výplní. Stěny se skládají z vnější a vnitřní cementotřískové desky (šablony) a vnitřní výplně z izolační vaty a dřevotřísky. Stropní konstrukce se skládá z dřevovláknité desky (sololit), cementotřískové desky, izolační vaty, dřevotřískové desky a plechu. Podlaha nad 1.NP se skládá z podlahoviny PVC, dřevotřísky, lepenky, izolační vaty a cementotřískové desky. Přístup do 2.NP je zajištěn venkovním ocelovým schodištěm se stříškou z plechu na dřevěných deskách uložených v ocelovém rámu. Okna a venkovní dveře jsou dřevěné.
Základová konstrukce se předpokládá jako betonové pasy do nezámrzné hloubky s betonovou deskou.
Objekt SO 02 - Likusák
je samostatně stojící jednopodlažní budova, která byla využívána jako skladovací prostory s kancelářemi a je vedena jako montovaná konstrukce.
Zastavěná plocha SO 02 265,96 m2
Obestavěný prostor SO 02 1 010,65 m3
Stavba je složena z nosné konstrukce, kterou tvoří dřevěné hranoly a výplňových stěnových desek likus s jádrem z kukuřičných oklasků a obalem z cementotřískových desek o tloušťce cca 70mm
Konstrukci sedlové střechy tvoří dřevěné příhradové vazníky ze spodní strany opatřené podhledem. Střešní krytina je z vlnitých eternitových desek uložených na bednění z desek. Okna a venkovní dveře jsou dřevěné, dvoje vrata jsou plechové. Základová konstrukce se předpokládá jako betonové pasy do nezámrzné hloubky s betonovou deskou. Součástí demolice je polozbořená přístavba k objektu SO 02 z tvárnic Porfix se strženým krovem.
Příjezd na staveniště je po účelové komunikaci č. 698 na pozemku p.č. 536/9, katastrální území Rokytnice u Vsetína, která je ve vlastnictví města Vsetín.
Obvod staveniště je dán hranicí pozemku, na kterém se budovy nacházejí a je částečně oplocen.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  20.11.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  11.12.2023