Veřená zakázka

DDM - oprava elektroinstalace pavilonu B, etapa 1

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem akce je první etapa opravy elektroinstalace pavilonu B Domu dětí a mládeže v Sokolově. V rámci této etapy bude provedena kompletní oprava elektroinstalace v 2.NP. Stávající okruhové rozvodnice RB 0.2.3 a RB 0.2.4 (podrobnosti viz. Příloha č. 5 Projektová dokumentace - 2.1 Stávající stav) budou demontovány. Nika po rozvodnici RB 0.2.4 bude zvětšena, aby do ní mohla být osazena nová okruhová rozvodnice RB2. Ta bude připojena ze stávající okruhové rozvodnice RB 0.2 v 1.NP novým silovým napájecím kabelem (dočasně osadit jištění 3x40A). V 1.NP bude kabel uložen dočasně v elektroinstalační liště Kopos Kolín LHD 40x40HF. Před zahájením prací bude prověřeno, že stávající okruhy v 2.NP nenapájí zařízení v 1.NP. V případě, že bude tato skutečnost zjištěna, budou zařízení připojena z místních okruhů, nejbližší okruhové rozvodnice nebo dle pokynů zástupce investora nebo projektanta. V žádném případě nesmí dojít k jejich odpojení! Veškerá stávající slaboproudá vedení (EZS, CCTV, atp.), která vedou po povrchu, budou uložena do elektroinstalačních trubek, které budou zasekány pod omítku. Aby mohly být připojeny nové datové okruhy, bude v rámci první etapy v m.č. 2.05 osazen nový slaboproudý rozvaděč RACK, do kterého budou přemístěny stávající datové prvky (optická vana, switche, atp.). Omítky a výmalby budou dotaženy vždy k nejbližší konstrukční hraně.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    05.06.2023