Veřená zakázka

Prodloužení motorové haly - SÚ Šumperk

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem této zakázky je prodloužení jednopodlažní, dvoukolejné průmyslové haly v areálu Střediska údržby (SÚ) Šumperk včetně související infrastruktury, a to dle projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „PRODLOUŽENÍ MOTOROVÉ HALY – SÚ ŠUMPERK, OBLASTNÍ CENTRUM ÚDRŽBY VÝCHOD – SÚ ŠUMPERK, K. Ú.: ŠUMPERK, P. Č.: 1799/47, ST. 656/1“, zpracované společností Energo IPT s.r.o., IČ: 25583026, sídlem Sušilova 602/13, Brno to v rozsahu specifikovaném Výkazem výměr, který je součástí zadávací dokumentace, a to včetně dodání dokumentace skutečného provedení stavby, zajištění kolaudačního souhlasu a dodání veškeré dokumentace, která se k předmětu zakázky nebo jeho provádění vztahuje. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s vydaným Společným povolením č.j. DUCR-53665/21/Dj ze dne 21. září 2021, který je přílohou č. 10 smlouvy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  11.05.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  12.06.2023