Veřená zakázka

D5 Oprava CB vozovky v km 129,9 - 122,59 vlevo

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmět VZ Stavba řeší opravu povrchu dálnice D5 v úseku 129,9 - 122,59 (vlevo) jeho výměnou. Stávající betonová vozovka dálnice D5 v daném úseku je na konci životnosti a i po lokálních opravách vykazuje značné množství poruch. Součástí stavby bude i výměna žlabů curbking, odvodňovacích žlabů v příkopech zářezech, výměna a doplnění svodidel na krajnici a v SDP, výměna svodidel na přejezdech v SDP, obnova oplocení, pročištění propustků a oprava mostů. Kanalizace bude pročištěna, částečně opravena v souladu s kamerovou zkouškou. Jedná se o opravu vozovky, příslušenství stávající komunikace a mostů v rámci souvislé údržby. Cementobetonový kryt je v podstatě v celé délce úseku v havarijním stavu. Je navržena rekonstrukce cementobetonového krytu včetně celoplošné úpravy podkladních vrstev. Principiálně vychází oprava z postupu aplikovaného v rámci modernizace dálnice D1. Postup opravy: Odstranění stávajícího cementobetonového krytu Frézování stávající stmelené podkladní vrstvy so požadovaných příčných sklonů na výškovou úroveň 390 mm pod požadovaný povrch. Recyklace části zbývající podkladní vrstvy za studena na místě, RS C3/4 C, tloušťka vrstvy 120 mm. Provedení stmelené podkladní vrstvy z kameniva stmeleného cementem, SC C8/10, tloušťka vrstvy 120 mm. Provedení cementobetonového krytu, CB I (dvouvrstvý), tloušťka vrstvy 270 mm. Vozovka je navržena na základě následujících vstupních parametrů: životnost 30 let za provádění její údržby třída dopravního zatížení TDZ S (intenzity dopravy z celostátního sčítání dopravy 2020: TNV = 14 993 voz/den Odůvodnění potřeby: Předmětem veřejné zakázky je oprava stávající dálnice D5 v levém jízdním pásu. Začátek úseku je v km 129,9. Konec úseku je v km 122,590 (před mostem ev. č. D5-126..1 u obce Málkovice). Součástí řešeného úseku jsou exity č. 128 . Vozovka v těchto částech je v nevyhovujícím stavu a vyžaduje plošnou opravu. Cílem tohoto projektu je navrhnout taková opatření, aby nový povrch vozovky v tomto úseku opět zajistil komfortní, plynulý a zejména bezpečný provoz. Oprava vozovky bude realizována na základě zpracované diagnostiky. Součástí prací je i oprava kanalizace dle dostupných kamerových prohlídek, oprava vybraných mostních objektů, seříznutí drnové vrstvy z nezpevněné krajnice a středního dělícího pruhu, oprava a rektifikace poškozených částí svodidel a výměna stávajícího oplocení.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  23.05.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  27.06.2024