Veřená zakázka

Silnice III/2703 Pavlovice u Jestřebí, sanace skalních masívů (úsek 1 a 2)

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Úsek č. 1 Předmětný skalní masív se rozprostírá částečně na pozemku objednatele s parcelním č. 1935 v k. ú Pavlovice u Jestřebí a částečně na pozemku 1645 v k. ú Pavlovice u Jestřebí, který není ve vlastnictví objednatele (vlastník Obec Jestřebí). Jedná se o skalní zářez nacházející se podél silnice III/2703 v úseku km 0,2 u křížení se silnící III/2701. Návrh sanačních opatření představuje údržbové práce pro odstranění havarijního stavu skalního masívu, jako odstranění náletové vegetace a vzrostlých stromů ve vymezeném rozsahu, očistu od zvětralin a volných kamenů, včetně lokální těžby rizikových částí masívu a vyčištění akumulačního prostoru u paty svahu. Provedením těchto prací budou odstraněny bezprostředně rizikové části horniny a zajištěna pouze dočasná stabilita. Dále bylo do návrhu přidáno lokální kotvení potenciálně nestabilních skalních bloků. Ačkoliv je v Příloze 3 uveden rozsah sanačních prací, jedná se o odborný odhad, vzhledem k podmínkám na místě. Veškeré práce je třeba aby probíhaly za občasného dohledu geotechnického dozoru stavby, který bude práce sledovat a případně dále korigovat v závislosti na aktuálně zastižené geologii a geotechnickém stavu masivu během provádění prací (např. stavu zvětrání). - přípravné práce - odstranění náletové vegetace a kácení stromů - očištění skalního masivu od zvětralin a odtěžení nestabilních částí masivu - lokální kotvení skalních bloků Úsek č. 2 Předmětný skalní masív se rozprostírá na pozemku s parcelním č. 1845 v k. ú Pavlovice u Jestřebí, který není ve vlastnictví objednatele (vlastník Lesy České republiky, s. p.). Komunikace nacházející se u paty skalního výchozu se nachází na pozemku objednatele s parcelním č. 1971 v k. ú Pavlovice u Jestřebí. Jedná se o skalní odřez nacházející se podél silnice III/2703 v úseku km 3,6 u křížení se silnící III/2601. Návrh sanačních opatření představuje údržbové práce pro odstranění havarijního stavu skalního masívu, jako odstranění náletové vegetace a vzrostlých stromů ve vymezeném rozsahu, očistu od zvětralin a volných kamenů, včetně lokální těžby rizikových částí masívu a vyčištění akumulačního prostoru u paty svahu. Provedením těchto prací budou odstraněny bezprostředně rizikové části horniny a zajištěna pouze dočasná stabilita. Dále bylo do návrhu přidáno lokální kotvení potenciálně nestabilních skalních bloků. Ačkoliv je v Příloze 3 uveden rozsah sanačních prací, jedná se o odborný odhad, vzhledem k podmínkám na místě. Veškeré práce je třeba aby probíhaly za občasného dohledu geotechnického dozoru stavby, který bude práce sledovat a případně dále korigovat v závislosti na aktuálně zastižené geologii a geotechnickém stavu masivu během provádění prací (např. stavu zvětrání). - přípravné práce - odstranění náletové vegetace a kácení stromů - očištění skalního masivu od zvětralin a odtěžení nestabilních částí masivu - lokální kotvení skalních bloků Předmět plnění veřejné zakázky „Silnice III/2703 Pavlovice u Jestřebí, sanace skalních masívů (úsek 1 a 2)“ bude realizován v souladu s projektovými dokumentacemi, viz příloha č. 4 a č. 5 této Výzvy pod názvy: - „Pasportizace skalního odřezu podél silnice III/2703 v úseku km 0,2 u křížení se silnicí III/2701 (k. ú. Pavlovice u Jestřebí)“ pro úsek č. 1, zakázka z 09/2023, - „Pasportizace skalního odřezu podél silnice III/2703 v úseku km 3,6 u křížení se silnicí III/2601 (k. ú. Pavlovice u Jestřebí)“ pro úsek č. 2, zakázka z 09/2023, zpracované projektovou kanceláří STRIX Inženýring, spol. s.r.o., Polní 4795, 460 01 Chomutov, IČO: 25435396, a v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v této Výzvě.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  23.05.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  07.06.2024