Veřená zakázka

CZ.01.04.01/01/22_006/0000321– Stavební práce – Snížení energetické náročnosti ve společnosti OBRÁBĚNÍ KAZNĚJOV, s.r.o.

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění jsou stavební práce výhradně na SO.02 Hala zateplení SO.03 Vytápění. Ostatní stavební úpravy popsané v Projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení nebudou v současné době soutěženy. Technické standardy (popisy jednotlivých částí stavby) se stanovením stavebně fyzikálních požadavků a technických parametrů konstrukcí, technologií, výrobků a materiálů a uživatelské standardy, které jednoznačně stanoví kvalitativní parametry a kompletní požadavky na konečnou podobu stavby, jsou detailně popsány v přiložené projektové dokumentaci (příloha č. 2 této ZD), resp. výkazu výměr (příloha č. 3 této ZD) a v realizační smlouvě (dále jen „smlouvě o dílo“ nebo „SOD“ – viz příloha č. 1 této ZD).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  06.02.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  23.02.2024