Veřená zakázka

Zajištění koruny zdiva - doplnění zdiva do původní výšky - městské opevnění, Český Brod, II. etapa

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je doplnění zdiva do původní výšky hradeb nemovité kulturní památky – městského opevnění v Českém Brodě, vytvoření koruna zdiva s vyspádováním, tak aby byl zajištěn odvod srážkové vody, vyhotovení restaurátorské zprávy a zajištění kladného kolaudačního souhlasu stavby. Všechny práce budou provedeny v restaurátorském režimu pod dohledem NPÚ a dle Závazného stanoviska vydaného Odborem výstavby a územního plánování – památkové péče.
Uchazeč o tuto zakázku musí být držitelem povolení Ministerstva kultury ČR k restaurování kulturních památek stanovené pro tyto práce, tak jak je v Závazném stanovisku uvedeno.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    26.02.2024